Banner pkvw - prescan toetsing en advies begeleiding inspectie en certificering

PKVW

Préscan:
Door een préscan uit te laten voeren kan in een heel vroeg stadium (schets-, vo fase) worden bekeken of het behalen van het PKVW mogelijk is of dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Ook wordt door VA Verkerk aangegeven met welke eisen men rekening mee dient te houden tijdens de ontwikkeling van het project.

Toetsing en advies:
Door een project in een zo vroeg mogelijke fase van ontwikkeling (liefst VO- of DO fase) te laten toetsen en adviseren aan de eisen van het PKVW is men, nog voor een project naar een aannemer gaat voor de aanbesteding, op de hoogte met welke eisen en maatregelen men rekening moet houden om een project te kunnen laten voldoen aan de eisen van het PKVW. Indien de aannemer op de hoogte wordt gesteld van het advies kan deze een zo nauwkeurig mogelijke berekening maken. Hierdoor komt men later niet voor onnodige verrassingen te staan.
Indien een project zich toch in een gevorderd stadium bevind (zelfs indien opgeleverd) is het nog steeds mogelijk om een project te laten toetsen aan de eisen van het PKVW. Veelal behoort certificering nog tot de mogelijkheden. In ieder geval is dan de mate van veiligheid bekend.

Begeleiding:
Door de grote expertise, opgedaan bij honderden projecten, kunt u een beroep doen op de helpdesk van VA Verkerk. Er wordt in overleg naar de meest gunstige oplossingen gezocht.
VA Verkerk kan ook optreden als schakel tussen betrokken partijen ( private en publieke) om deze op een lijn te krijgen.
Indien de bouw wat meer gevorderd is komt VA Verkerk op locatie om te bekijken of alles tav het PKVW naar wens verloopt of dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

Inspectie en certificering:
Dit dient te geschieden door een onafhankelijk inspectiebureau. VA Verkerk bepaald tijdens het locatiebezoek of een project (bijna) klaar is voor inspectie. Een richtdatum wordt in overleg bepaald en VA Verkerk vraagt voor u de inspectie aan. VA Verkerk begeleid de inspectie en onderhoud het contact met de inspecteur.
Indien een project is goedgekeurd ontvangt u binnen een maand de certificaten.

Voor bovenstaande werkzaamheden kunt u bij VA Verkerk een offerte opvragen.